Algemeen

Alles over octrooi en octrooibewakers

Wanneer je komt met een nieuw idee, dan wil je niet natuurlijk dat andere mensen hiervan kunnen profiteren en misbruik van kunnen maken. Daarom is het belangrijk om octrooi aan te vragen. Octrooibewakers zullen er vervolgens voor zorgen dat de regels ook nageleefd worden. Maar wat is octrooi precies? En wat doen stroombewakers? Daar lees je in deze blog over octrooi alles over en dat is wel zo fijn om te weten.

Octrooi of patent?

Octrooi is het recht wat je op een idee of product kunt aanvragen zodat je er alleenrecht over krijgt. Op die manier kun je andere mensen of bedrijven ervan weerhouden dat ze jouw idee kunnen pakken en het voor eigen doeleinden kunnen gebruiken. Wanneer ze het dan toch willen gebruiken moeten ze je eerst toestemming vragen en dan kun je er eventueel ook een vergoeding voor vragen. Een ander, en misschien meer bekend, woord voor octrooi is ook wel patent. Beide betekenen eigenlijk hetzelfde en staan voor alleenrecht op intellectueel eigendom.

Octrooi eisen

Er zijn een aantal eisen waaraan je moet voldoen om octrooi te kunnen aanvragen. Zo moet het een compleet nieuwe uitvinding zijn, het mag dus nog nergens openbaar staan. Daarnaast moet het een origineel idee zijn, wat niet voor de hand ligt. Ook moet je ervoor zorgen dat het in de praktijk bruikbaar is. Het moet dus mogelijk zijn om jouw idee uit te voeren of te kunnen maken. Als je aan al deze eisen voldoet dan kun je octrooi aanvragen op jouw idee en er dus alleenrecht over claimen.

Wat doet een octrooibewaker?

Een octrooibewaker of een octrooigemachtigde heeft dus vanzelfsprekend de functie om het octrooi van een bedrijf, onderneming of particulier te beschermen. Hij zorgt er voor dat de patenten dus gewaarborgd blijven. Een octrooibewaker moet dus ingrijpen wanneer een persoon of een onderneming jouw idee gebruikt, wat niet mag. Hij houdt deze patenten bij in een bestand en houdt het goed in de gaten. Wanneer het octrooi dus niet wordt nageleefd kunnen ze een aanklacht indienen tegen de onderneming of de persoon die het illegaal gebruikt. Zo hoef je je hier dus zelf niet bezig mee te houden en dat scheelt een hoop werk en stress. Het klinkt misschien een beetje lastig, maar een octrooigemachtigde zorgt er dus simpelweg voor dat jouw uitvindingen goed worden beschermd. Ook beheert hij jouw patenten en zorgt hij ervoor dat er een vervolg komt op illegaal gebruik van jouw idee.

Geef een reactie