Links


Kennislink Wiskunde
Het laatste nieuws over wiskunde, dossiers en specials vindt u bij Kennislink.

Wiskundeonderwijs
De website Wiskundeonderwijs is uw startpagina in wiskunde(onderwijs)land.

Meer Wiskunde
Wat heb je eigenlijk aan wiskunde? In welke beroepen kom je wiskunde tegen? Cabaretier Nol Deelen heeft rondgeneusd. En wat zijn speurtocht heeft opgeleverd zie je in de wiskundefilm. De Wiskundefilm is een initiatief van het Platform Bta Techniek.

Wiskundemeisjes
De wiskundemeisjes zijn twee vrouwelijke promovendi. Op hun weblog staan verhalen en wiskundeweetjes die ze tegenkomen.

Eigenwijzer
Eigenwijzer 1 is een wiskundeserie voor de bovenbouw havo/vwo waarin Michiel Huisman op zoek gaat naar het belang van wiskunde in onze maatschappij. Eigenwijzer 2 verschijnt eind 2008 en is geschikt voor de onderbouw havo/vwo.

Wiskunde in Perspectief
De website Wiskunde in Perspectief geeft u inzicht in de beroepsperspectieven voor afgestudeerde wiskundigen.

Math4All
Math4All ontwikkelt wiskundemateriaal voor de internetgeneratie. 100 Vensters geven onder meer voorbeelden van wiskunde in het bedrijfsleven.