Werken met verhoudingen, makkelijker dan je denkt

De opdrachten zijn ontleend aan het SaLVO-kerndocument. U vindt dit op http://www.cdbeta.uu.nl/vo/download/salvo/00_Kerndeel_2009_10.pdf.

De volgende opdrachten zijn gebruikt:

1.  Vergroten 
4.  Berekeningen met procenten
5.  Koper en aluminium
17.  Bungeekoord
21.  Evenredig?
25.  Snelheid, afstand en tijd

Het kerndocument bevat zowel de opdrachten als de uitwerkingen.

Deze antwoorden behoren bij de volgende opdracht. Ook is er een artikel over SaLVO verschenen.